Brokerage Revenues and Prime Functions - Over the Counter OTC

Υπηρεσίες μεσιτείας και πρωταρχικές ευθύνες

0 0 Vote
Instructor

Υπηρεσίες μεσιτείας και πρωταρχικές ευθύνες

Ένατη συνεδρία της κατάρτισης Forex

Καλωσήρθατε στην επαγγελματική κατάρτιση για το Forex στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε αυτή τη συνεδρία θα μιλήσουμε για τις Υπηρεσίες Μεσιτείας και τις Πρωταρχικές Ευθύνες, τη μερίδα ή προμήθεια των μεσιτών, και μια αντιστάθμιση. Πολλοί θα ήθελαν να γνωρίζουν τι κάνουν οι μεσίτες και πώς το κάνουν. Αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουμε σε αυτή τη σύνοδο.

Αντίθετες συναλλαγές

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε τις συναλλαγές. Η πλειοψηφία των συναλλαγών γίνονται με βάση σημαντικά νομίσματα όπως EURUSD, GBPUSD και USDJPY. Άλλα λιγότερο συχνά διαπραγματευόμενα νομίσματα είναι GBPJPY και EURJPY, και όσον αφορά τα αγαθά, αυτό που διαπραγματεύεται τις περισσότερες φορές είναι ο χρυσός.

 Έως 70-75%των συναλλαγών γίνονται στο EURUSD και στο GBPUSD, ένας μεσίτης θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα νομίσματα και θα τα παρακολουθεί και θα τα συγκρίνει συνεχώς.

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην αγορά·κάποιοι από αυτούς προβλέπουν άνοδο, ενώ άλλοι πτώση, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν.

Να ένα παράδειγμα για να το κατανοήσετε καλύτερα.

Φανταστείτε ότι έχετε μια εντολή αγοράς 1.000 μερίδων χρυσού και, την ίδια στιγμή, έχετε εντολή πώλησης 1.000 μερίδων χρυσού. Όσο σπάνιο κι αν ακούγεται, είναι ένα σενάριο που θα αντιμετωπίσει ένας μεσίτης. Σε αυτό το παράδειγμα είναι σαν να μην έχει γίνει καμία συναλλαγή. Η προμήθεια του μεσίτη θα είναι μεταξύ $100.000 και $140.000.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Brokers Services and Policies - Over The Counter OTC

Αυτή η προμήθεια βασίζεται στον υπολογισμό ότι 2.000 φορές το περιθώριο του χρυσού, σε αυτή την περίπτωση $50 ή $70 ισούται με $100.000 ή $140.000, αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό, αυτή η προμήθεια επιτυγχάνεται χωρίς να πραγματοποιούνται καθόλου συναλλαγές.

Το σενάριο αυτό είναι δυνατό με τα καταστήματα ανταλλαγής. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι μεταφέρεται ένα εκατομμύριο δολάρια σε μια χώρα που εισάγει 1 εκατομμύριο δολάρια. Τα δύο ποσά ταιριάζουν και έτσι δεν έχει γίνει πραγματικό εμπόριο. Τα καταστήματα ανταλλαγής αντισταθμίζουν κεφάλαιο εντός μιας χώρας, παρέχοντας προμήθεια στους μεσίτες. Αν ήταν να πληρώσουν $0.01 ανά $1 τότε η προμήθειά τους θα ήταν $10,000.

Αλληλοκάλυψη

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την αλληλοκάλυψη. Οι μεσίτες έχουν συμφωνίες μεταξύ τους, και βάσει αυτών διαχειρίζονται τους λογαριασμούς των πελατών τους.

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι επρόκειτο να αγοράσουμε 10,000 μερίδες και να πουλήσουμε 11,000 μερίδες·υπάρχει μια διαφορά 1.000 μερίδων. Αυτό που κάνει τώρα ο μεσίτης είναι η αλληλοκάλυψη. Βασικά, αλληλοκαλύπτουν τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές τους με άλλους μεσίτες, και βάσει των προαναφερθέντων συμφωνιών, χωρίζουν τα κέρδη μεταξύ τους.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Risk and Capital Management - Over the Counter OTC

Το επόμενο πράγμα στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι το δίκαιο OTC ή Εξωχρηματιστηριακό Δίκαιο.

 Χρησιμοποιώντας διαχείριση κινδύνου με τις διεθνείς τιμές, οι μεσίτες μπορούν να συναλλάσσονται τους πελάτες άμεσα, ωστόσο, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα:

Τη χώρα προέλευσης του πελάτη

Τη χώρα στην οποία έχουν ανοίξει τον λογαριασμό τους

Τον κύκλο εργασιών τους και την αξία των συναλλαγών τους

Τα νομίσματα που εμπορεύονται και την ευελιξία τους

Το κέρδος και τις ζημίες τους

Και τέλος, το αρχικό τους κεφάλαιο

Ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί και οι αξίες αυτών των συναλλαγών λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Για παράδειγμα, μια ομάδα ειδικών χρηματιστών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σήμερα, η τιμή του χρυσού θα παρουσιάσει αύξηση από 1,300 σε 1,305. Με βάση αυτή την πρόβλεψη ο μεσίτης μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές με πελάτες που πωλούν χρυσό απευθείας αντί να μεταφέρει τις εντολές τους προς την ενδο-τραπεζική ρευστοποίηση, ως εκ τούτου, ο μεσίτης αντλεί ένα τεράστιο ποσό κέρδους αν η τιμή του χρυσού ανέβει στον προβλεπόμενο στόχο.

Όταν οι συναλλασσόμενοι θεωρούν ότι η τιμή ενός νομίσματος θα πέσει, τότε πωλούν το νόμισμα με την τρέχουσα τιμή , ακόμη και αν δεν έχουν αυτό το ποσό του νομίσματος. Μετά από μια περίοδο, όταν θέλουν να παραδώσουν το πωληθέν νόμισμα, αγοράζουν το νόμισμα σε χαμηλότερη τιμή και το παραδίδουν στον αγοραστή. Για παράδειγμα, ένας έμπορος προβλέπει ότι η τουρκική λίρα (TRY) θα γίνει φθηνότερη έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (USD). Κάποιος θέλει να αγοράσει 1 εκατομμύριο TRY, ως εκ τούτου παραγγέλνει αυτό το ποσό. Παρά το γεγονός ότι ο έμπορος πωλεί το ποσό στον αγοραστή, δεν διαθέτει αυτό το ποσό χρημάτων και δεν αγοράζει το υπόλοιπο μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος θα πρέπει να παραδώσει αυτό το ποσό σε μετρητά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στιγμή παράδοσης είναι 1 ημέρα μετά την ημέρα εντολής, η τιμή της TRY πέφτει σημαντικά. Ένας έμπορος θα αγοράσει το υπόλοιπο ποσό σε χαμηλότερη τιμή ακριβώς στον χρόνο παράδοσης. Ένας έμπορος αποκομίζει σημαντικό ποσό κέρδους λόγω της καθυστέρησης μεταξύ του χρόνου εντολής και του χρόνου παράδοσης.

Αυξανόμενο Περιθώριο

Τώρα θα εξετάσουμε το αυξανόμενο περιθώριο.

Όταν μια αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις, ο μεσίτης συνήθως αυξάνει το περιθώριο για να βάλει περισσότερους πελάτες και συναλλασσόμενους, οι οποίοι τοποθέτησαν εντολές μετά την αύξηση του περιθωρίου, σε μία ομάδα.

Για παράδειγμα, αν το περιθώριο της αγοράς ή πώλησης χρυσού αυξάνεται από 5 ή 7 PIP στα 12 PIP, ο μεσίτης βάζει όλους τους πελάτες σε ένα κανάλι 24 PIPs, το οποίο ισούται με $2.4 δολάρια διαφοράς και ο μεσίτης μπορεί να αποκομίσει ένα σημαντικό ποσό κέρδους από κάθε μέρος βάσει της τιμής εισόδου τους.

Προμήθεια για συναλλαγές αγαθών και λογαριασμοί διατερματικής διεκπεραίωσης

Το επόμενο θέμα είναι η προμήθεια, στο οποίο αναφερθήκαμε εν συντομία προηγουμένως. Στην τελευταία συνεδρία, σχετικά με τους λογαριασμούς STP και NDD, εξηγήσαμε πώς ένας μεσίτης παίρνει προμήθεια ως έσοδο.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Negative Offset and Swap Commission - Spread Overlapping and Opposing

Προμήθεια swap μεσιτών

Ωστόσο, οι μεσίτες μπορεί επίσης να λαμβάνουν προμήθεια από θετικά ή αρνητικά swaps, αυτό ονομάζεται προμήθεια swap του μεσίτη.

Οι μεσίτες σκοπεύουν να ανοίξουν μεγάλους λογαριασμούς με τράπεζες ή μεγαλύτερους μεσίτες, και όταν δεν θέλουν να ακολουθούν το δίκαιο των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή αν το ποσό των εντολών υπερβαίνει τη δυνατότητα αλληλοκάλυψης, τότε αντισταθμίζουν αυτές τις συναλλαγές στους λογαριασμούς τους σε αυτούς τους ισχυρούς μεσίτες ή τις τράπεζες. Στην τελευταία συνεδρία, σχετικά με τους λογαριασμούς STP και NDD, εξηγήσαμε πώς ένας μεσίτης παίρνει προμήθεια ως έσοδο.

 Για παράδειγμα, σε συναλλαγές EURUSD από ένα τυπικό μεσίτη, η προσφορά θα είναι 2 PIP, ενώ η τράπεζα προσφέρει 0.3 PIP περιθώριο στο EURUSD προς τον συγκεκριμένο μεσίτη, λόγω του μεγάλου υπολοίπου του λογαριασμού της, αφήνοντας τον μεσίτη με 1.7 PIP κέρδος.

Μετά θα μιλήσουμε για τη χρήση αρνητικής αντιστάθμισης swap. Όπως γνωρίζετε, οι λογαριασμοί άνευ swap δεν χρεώνουν για το swap, και οι μεσίτες με αρνητικό swap προτίθενται να ανοίξουν λογαριασμούς άνευ swap, και κατόπιν μεταφέρουν τα ακριβή ποσά και τις εντολές σε αυτούς τους λογαριασμούς.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Swap Commission and Negative Offset - Broker Spread

 Με αυτό τον τρόπο δεν πληρώνουν κανένα swap , αλλά μπορούν ακόμα να χρεώνουν τους συναλλασσόμενους για αρνητικά swaps καθώς και την προμήθειά τους κάθε νύχτα.

 Λοιπόν, σε αυτή τη συνεδρία εξηγήσαμε όλους τους διαφορετικούς τύπους προμήθειας των μεσιτών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες σχετίζονται με την εσωτερική πολιτική της μεσιτείας.

Δεν έχουν τίποτε να κάνουν με τον τύπο λογαριασμού όπως κυμαινόμενου περιθωρίου, σταθερού περιθωρίου, STP, PCN ή ΝΔΔ και όλοι οι μεσίτες είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν οποιοδήποτε κέρδος, από οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε συναλλαγή ανά πάσα στιγμή. 

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία, μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates