Financial Markets and Advantages of Forex - PForex Education

Χρηματοπιστωτικές αγορές και τα πλεονεκτήματα της Forex

10 5 Votes
Instructor

Χρηματοπιστωτικές αγορές και τα πλεονεκτήματα της Forex

Επαγγελματικές Υπηρεσίες Forex                                         Οικονομοτεχνική κατάρτιση από την PFOREX

Τρίτη συνεδρία της κατάρτισης Forex

Καλωσήρθατε στην επαγγελματική κατάρτιση για το Forex στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αυτή τη συνεδρία θα σας παρουσιάσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα πλεονεκτήματα της Forex. Το πρώτο τμήμα αυτής της συνεδρίας σχετίζεται με την ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ιστορία των Χρηματοπιστωτικών Αγορών

Οι αγορές αυτές δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής στην ιστορία. Με την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και την επέκταση της βιομηχανίας, το ποσό των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ χωρών έχει αυξηθεί δραματικά. Ως αποτέλεσμα, εγκαθιδρύθηκαν ο πυρήνας των συναλλαγών σε συνάλλαγμα και οι σχέσεις μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έναρξη της εποχής των υπολογιστών και η γέννηση του Διαδικτύου οδήγησε στην αυξανόμενη ταχύτητα και ευκολία της πραγματοποίησης αυτών των συναλλαγών. Έτσι κατέστη μια επιχείρηση μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε.

Οι υψηλές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν δημιουργήσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη που γνωρίζουμε σήμερα μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Αυτό επέτρεψε τις δωρεάν και εύκολες συναλλαγές.

Αυτές τις μέρες πολλοί έμποροι και συναλλασσόμενοι προτι?ούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, είτε μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, ή στις νόμιμες ιστοσελίδες των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, κανένα μέρος δεν έρχεται σε φυσική επαφή με το άλλο, ένα σύστημα που είναι εφικτό μόνο με τις πιστώσεις και εξασφαλίσεις που έχουν καθιερώσει οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Financial Markets and Advantages of Forex - Banks and Monetary Institutions

Διαφορετικοί τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών

Όλες οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν διαφορετικούς τομείς, εδώ τις έχουμε διαχωρίσει σε πέντε.

Χρηματιστήριο μετοχών

  1. Ο πρώτος τομέας ονομάζεται «μετοχή». Με τη βοήθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων εταιρειών, οι άνθρωποι μπορούν να είτε αγοράζουν ή να πωλούν τις μετοχές αυτές σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέχει σε άτομα τη δυνατότητα της αγοράς και της πώλησης μετοχών.

Δείκτης

  1. Το δεύτερο τμήμα στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον ονομάζεται "Δείκτης". Σε αυτό, αντί της αγοράς μιας μετοχής μιας εταιρίας, πολλοί άνθρωποι προτίθενται να αγοράσουν έναν δείκτη της εν λόγω μετοχής. Αυτοί μπορεί να διαπραγματεύονται διεθνώς. Στην Αμερική αυτοί είναι γνωστοί ως «S&P 500» ή το "Standard & Poor\\'s 500", και στη Γερμανία είναι γνωστοί ως «DAX» (Deutscher Aktien-index).

Different Financial Markets and Advantages of Forex - Stock Exchange - Index - Bond - Commodity

Αγαθό

  1. Η τρίτη ενότητα των χρηματαγορών που ενδιαφέρει τους εμπόρους είναι το «Αγαθό». Σε αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι προτίθενται να αγοράσουν και να πωλήσουν διάφορα αγαθά όπως χρυσό, ασήμι, πετρέλαιο, σιτάρι και ούτω καθεξής.

Ομόλογο

  1. Το τέταρτο μέρος είναι κοινώς γνωστό ως «Ομόλογα». Ομόλογα της κυβέρνησης, καθώς και μη κυβερνητικές μετοχές με ή χωρίς σταθερό επιτόκιο ασφαλείας αγοράζονται εύκολα.  Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, το Δημόσιο Ταμείο προσφέρει τέτοια ομόλογα.

Forex (συνάλλαγμα)

  1. Ο πέμπτος τομέας σχετίζεται με το συνάλλαγμα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Σε αυτό τον τομέα, νόμιμες οντότητες προτίθενται να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα.

Για παράδειγμα, όταν μετατρέπετε λίρες Αγγλίας ή δολάρια ΗΠΑ σε άλλο νόμισμα; Πουλάτε και αγοράζετε συνάλλαγμα. Οι συναλλαγές αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των αγοραπωλησιών στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Διάφορες συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Υπάρχουν ποικίλα συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν στις χρηματοοικονομικές αγορές. Θα εξετάσουμε μερικές εδώ.

Financial Markets and Advantages of Forex - Foreign Currency Exchange Market

Άμεση ή συναλλαγή Spot

Ο πρώτος τύπος συναλλαγών γίνεται χρησιμοποιώντας στιγμιαίες συμβάσεις, περισσότερο γνωστές ως συναλλαγές spot. Σε αυτό το είδος της σύμβασης, τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής είναι κατά την κρίση των ιδιοκτητών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τη σύμβαση ή τη θέση τους στη συναλλαγή. Για παράδειγμα, εάν επρόκειτο να αγοράσετε ένα σπίτι ή ένα χρυσό νόμισμα, εξαρτάται από εσας πόσο καιρό μπορείτε να περιμένετε, και είστε ελεύθεροι να περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να τα μεταπωλήσετε.

Προθεσμιακή Πράξη

Ο δεύτερος τύπος συναλλαγών είναι μία προθεσμιακή ή μελλοντική πράξη. Σε αυτές τις συμβάσεις, τα δύο μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια σταθερή μελλοντική ημερομηνία (ως ημερομηνία λήξης). Αυτές οι συναλλαγές απαιτούν από τον αγοραστή να καταβάλει ένα ορισμένο ποσό ως προκαταβολή. Εάν φτάσει η ημερομηνία λήξης, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να πωλήσει το προϊόν, αν δεν έχει πωληθεί ακόμη.

Συναλλαγή Δικαιωμάτων

Ο τρίτος τύπος των συναλλαγών ονομάζεται Συναλλαγή δικαιωμάτων. Αυτά είναι ακριβώς το ίδιο με τις προθεσμιακές συναλλαγές που μόλις εξετάσαμε, εκτός από το ότι μπορεί να αλλάξει η συμφωνημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας. Η συνέπεια της αυξημένης αυτής ευελιξίας είναι ότι αυτές οι συναλλαγές είναι πιο ακριβές.

Financial Markets and Advantages of Forex - Liquidity and Leverage - Future Option and Forward Trade

Προθεσμιακή Συναλλαγή

Ο τέταρτος τύπος συναλλαγών είναι σχετικά με ιδιωτικές συμφωνίες και ονομάζεται προθεσμιακή συναλλαγή. Στις συναλλαγές αυτές ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει το πλήρες ποσό εκ των προτέρων και να παραλάβει τα εμπορεύματα σε μια μελλοντική ημερομηνία.  

Πλεονεκτήματα της χρήσης Forex σε σύγκριση με άλλες αγορές

Το επόμενο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε αυτή τη συνεδρία είναι τα οφέλη από τη χρήση της αγοράς συναλλαγών Forex.

  1. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι η Forex είναι επιχειρησιακή 24 ώρες την ημέρα. Καθώς η Forex είναι μια παγκόσμια αγορά, οι συναλλαγές είναι συνεχείς, εφόσον υπάρχει μια αγορά ανοικτήκάπου στον κόσμο. Πρόκειται για ένα διατραπεζικό δίκτυο, που λειτουργεί μέρα και νύχτα, πράγμα που σημαίνει πως οποιοσδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές ανά πάσα στιγμή.
  2. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η αγορά Forex απολαμβάνει επίσης το υψηλότερο επίπεδο ρευστότητας. Υπάρχουν πάντα αγοραστές και πωλητές σε αυτή την αγορά πραγματοποιώντας συναλλαγές οποιουδήποτε ποσού ανά πάσα στιγμή. Οι συναλλαγές γίνονται με δύο τρόπους στη Forex: οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αγοράσουν συνάλλαγμα πριν η τιμή ανέβει, αποκομίζοντας έτσι κέρδος· ή να πουλήσουν συνάλλαγμα πριν η τιμή του πέσει, αποκομίζοντας και πάλι κέρδος. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν προσφέρουν οι άλλες αγορές· ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να πετύχετε κέρδος.  
  3. Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι η Forex σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μόχλευση. Μόχλευση σημαίνει ότι οι συναλλασσόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην αγορά σε μια θέση που νομίζουν ότι θα τους αποφέρει περισσότερο κέρδος, ακόμη και αν η θέση αυτή απαιτεί περισσότερα κεφάλαια από τα διαθέσιμα στον συναλλακτικό λογαριασμό τους. Από την άλλη πλευρά ως μειονέκτημα, οι συναλλασσόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερες απώλειες, ακόμη και με λιγότερες τάσεις αντίθετες της πρόβλεψής τους.

Financial Markets and Advantages of Forex - High Liquidity and Various Leverage plus all Day Trading

Τέλος, με την τρέχουσα πρόοδο της τεχνολογίας, οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθεί τις συναλλαγές του χρησιμοποιοώντας το Διαδίκτυο ακόμα και στο έξυπνο τηλέφωνό τους. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία. Μέχρι την επόμενη φορά και μια άλλη συνεδρία, να είσαστε καλά.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates