Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Risk Warning

Γνωστοποίηση ρίσκου αγοράς και αποποίηση ευθυνών

7 8 Votes
Instructor

Γνωστοποίηση ρίσκου αγοράς και αποποίηση ευθυνών

Δεύτερη συνεδρία της κατάρτισης Forex

Καλωσήρθατε στην επαγγελματική κατάρτιση για το Forex στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε αυτή τη συνεδρία θα ξεκινήσουμε την κατάρτιση και θα σας παρουσιάσουμε τη γνωστοποίηση κινδύνου των αγορών και την αποποίηση ευθύνης μας.

Χρηματοπιστωτικές αγορές υψηλού κινδύνου, και ιδιαίτερα η Forex

Αυτό το επάγγελμα εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο, όπως και όλες οι διαφορετικές πτυχές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Στην αγορά αυτή, οι εταιρείες που προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών ενημερώνουν πάντα τους πελάτες τους για τον υψηλό κίνδυνο που εμπεριέχεται στις επιχειρήσεις αυτές. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν υπεύθυνες για τυχόν κίνδυνο που θα αναλάβουν οι πελάτες τους.

Το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί με ευκολία σε αυτόν τον τομέα, χωρίς να έρχεται αντιμέτωπο με σημαντικούς κινδύνους. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσει τις γνώσεις και τις πληροφορίες που απαιτούνται για αυτή τη δουλειά, και να χρησιμοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες και ικανότητες.  Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να ανελιχθεί, παραμένοντας μακριά από πιθανούς και αχρείαστους κινδύνους.

Real Account - High Risk in Financial - Financial Risk Management - Forex Risk Disclosure and Disclaimer

Στο επάγγελμα αυτό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να χάσει ή να πολλαπλασιάσει το σύνολο των χρηματικών του διαθεσίμων σε πολύ σύντομο χρόνο, πιθανόν σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ως εκ τούτου, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, εμπεριέχει έναν πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου. Όταν ένα άτομο εισέρχεται σε αυτόν τον τομέα εργασίας, η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του υποβάλλονται σε επεξεργασία από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικά κεφάλαια.  Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα σημαντικής μόχλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αναλαμβάνουν μεγάλους κινδύνους στην αγορά. Αυτό θα εξηγηθεί περαιτέρω σε μελλοντικές συνόδους. Μια χρηματοπιστωτική αγορά είναι τεράστια, έτσι οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνετε θα πρέπει να είναι προϊόν προσεκτικής εξέτασης.

Αφού κάποιος έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για αυτό το επάγγελμα, είναι καιρός για μια προσέγγιση βήμα-βήμα.  Θα πρέπει να ανοίξει έναν εικονικό ή ένα Demo λογαριασμό ώστε να τον χρησιμοποιήσει για να αξιοποιήσει την εκπαίδευσή του και να βελτιώσει τις δεξιότητές του εξασκούμενος. Είναι σημαντικό να μην ανοιχθεί πραγματικός λογαριασμός πάρα πολύ νωρίς.

Ανοίγοντας έναν πραγματικό λογαριασμό με λίγα διαθέσιμα

Αφού κάποιος έχει βελτιώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του και έχει φτάσει σε αποδεκτό επίπεδο δεξιοτήτων, είναι η ώρα να ανοίξει έναν πραγματικό λογαριασμό με ένα ελάχιστο ποσό. Έχει προταθεί ότι το ποσό που τοποθετείται σε αυτό τον νέο λογαριασμό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των μη χρησιμοποιούμενων αποταμιεύσεών του ενδιαφερόμενου. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να αποφεύγεται η εισαγωγή σημαντικού μεγέθους χρέους ή δανείων από τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. Προκειμένου να κάνει κάποιος μία καλή συναλλαγή, θα πρέπει να είναι χαλαρός, συγκεντρωμένος και με απόλυτο αυτοέλεγχο.

Εάν κάποιος δεν έχει θετικά αποτελέσματα με τον μικρού μεγέθους συναλλακτικό λογαριασμό, μπορεί πάντα να επιστρέψει στον εικονικό λογαριασμό. Εκεί μπορεί να συνεχίσει την εξάσκηση, μέχρι να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να επιστρέψει στον πραγματικό λογαριασμό.

Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Money Management - Demo and Real Account - Trading Skill

Τύποι Συναλλασσομένων

Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το επάγγελμα, και οι συναλλασσόμενοι σε αυτό, χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία υπολογίζεται ότι αποτελείται από το 90-95 τοις εκατό όλων των συναλλασσομένων. Είναι εκέινοι οι οποίοι χάνουν όλες τους τις επενδύσεις, εξαιτίας υψηλών ρίσκων, ελλειπούς γνώσης και άλλων παραμέτρων.

Η δεύτερη κατηγορία, περίπου το 2-5 τοις εκατό, είναι άτομα που εξασκούν τις γνώσεις τους, και κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν κέρδος ή απώλεια με τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές.

Η τρίτη κατηγορία, περιλαμβάνει επίσης περίπου το 2-5 τοις εκατό·είναι οι συναλλασσόμενοι που έχουν φτάσει στο απαραίτητο και αποδεκτό επίπεδο δεξιοτήτων, και οι οποίοι συμπερασματικά μπορούν με επιτυχία να έχουν κέρδος.

Knowledge of Trading - Type of Traders - Professional Traders - Trading Skills - Profit and Loss in Trading

Τι Τύπος Συναλλασσόμενου Είσαστε;

Όπως μπορείτε να δείτε, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να επιτύχει κέρδος σε αυτή την αγορά. Αν θέλετε να αναπτύξετε τις ικανότητές σας ώστε να γίνετε επαγγελματίας συναλλασσόμενος, τότε δεν πρέπει να πιστέψετε ότι είστε ένα μέρος από αυτό το τελευταίο 2-5 τοις εκατό. Μόνο με την συχνή εξάσκηση, θα είστε σε θέση να προχωρήσετε από την πρώτη ομάδα στη δεύτερη και τελικά στην τρίτη.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία, μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates